Pikavippien jälkeinen aika luottomarkkinoiden näkökulmasta

Pikalainaa24.fi jatkaa katsauksia ajankohtaisiin rahoitusalan uutisiin. Alla keskustelunavaus liittyen pikavippiyhtiöiden rooliin kulutusyhteiskunnan nykytilassa, luottomarkkinoiden näkökulmasta.

Useat aiemmin pikavippi –toimijoina profiloituneet yritykset ovat sittemmin laajentaneet toimenkuvaansa kulutusluottojen alueella, joko sulautumalla osaksi suurempaa toimijaa, tai tarjoamalla rahoitusalan palveluita, osana alan muutosta. Rahoitusalan muutoksessa luottokelpoisuus ja riskiluokitus ovat muodostuneet tavaksi määritellä alan uudempien toimijoiden toimintakenttä, käytännössä siten että näiden toimijoiden tehtäväksi on muodostumassa perinteisten toimijoiden ja kansainvälisten pankkien korkeamman riskin ja ongelmaluottojen perintä ja hoito.

Pikalainojen merkitys kulutusyhteiskunnan rahaliikenteen vauhdittajana myös siellä mihin perinteinen luotonanto ei ulotu, eli päivittäisen kuluttamisen lisärahoitusmallina, on pitkään ollut selviö. Pikavippien ja –lainojen tehtäväksi muodostui nopeasti markkinoiden valmistaminen tilanteeseen jossa kulutusvaatimus ei enää ollut perinteiseen tapaan sidottu tulotasoon ja säännöllisen rahavirtaan, vaan eräänlaiseen maksupotentiaalin ulosmittaamiseen, mallintuen suoraan osakemarkkinoilta tutulla tavalla. Tässä prosessissa siis kuluttaja paitsi sitoutetaan kuluttamisen logiikkaan, myös arvotetaan järjestelmän toimivuuden edellyttämällä tavalla. Pikavippien kautta myös ne kuluttajaryhmät jotka eivät kuulu luotoannon kannalta keskeisiin kohderyhmiin, tuotiin osaksi kulutusyhteiskunnan rakenteita. Näihin ryhmiin keskittyneitä riskiluottoja hoitavat sittemmin useissa tapauksissa yritykset jotka aloittivat alalla tarjoamalla nopeita kulutusluottoja.

Kulutusyhteiskunnan prosessin kannalta ympyrä siis sulkeutuu näiden yritysten kohdalla tavalla joka paljastaa taustalla vallitsevan tulonsiirtomekanismin. Luottomarkkinoiden ja niiden taustalla vaikuttavan kasvuimperatiivin kannalta prosessissa on olennaista kuluttajien jakaminen luottokelpoisuuden ja edelleen markkinoiden ennustettavuuden kannalta olennaisella tavalla eri kohderyhmiin. Entisten pikavippifirmojen rooliksi prosessissa on siis vakiintunut prosessin kannalta marginaalisiksi osoittautuneiden ryhmien saattaminen mekanismin osaksi, tavalla joka tekee niistä eräänlaisen yhteiskunnan uuden paarialuokan valvojan.

Tulonsiirron logiikasta

Viimeisimpänä kehityskulkuna, ongelmaluotoiksi muodostuneet pikavipit ja pikalainat on myyty edelleen toimijoille, joiden omistuspohja on Luxemburgin kaltaisissa paikoissa, mikä siis merkitsee Suomen markkinoilta liikkeelle laitettujen pikalainojen ja kulutusluottojen lopullisen tuoton katoamisen veroparatiiseihin. Yksittäisen kuluttajan tai kulutusluoton kannalta asialla ei juuri ole merkitystä, alan kokonaiskuvan kannalta kyse on korvamerkitsemättömän pääoman kasvattamisesta ja kulutusyhteiskunnan logiikan kannalta olennaisesta mekanismista joka paljastaa kuluttamisen imperatiivin todellisen lähteen ja tavan jolla hyvinvoinnin ihannetta hyödynnetään tulonsiirtomekanismin oikeuttajana.