Pikalainojen kieltämiseksi eduskunta-aloite!

Eräs edellisen viikon puheenaiheista rahoitusalaan liittyen koski yli 100 kansanedustajan allekirjoittamaa aloitetta jonka taustalla tarve oikaista edellisen lakimuutoksen jättämä epäkohta joka mahdollistaa edelleen ylisuurten korkojen perimisen osana pienlainojen myöntämistä. Koronkiskonnan mahdollistama mekanismi on selostettu muualla sivustollamme. Negatiiviseksi kääntynyt kehitys on johtanut kymmeniin tuhansiin maksuvaikeustapauksiin, tapausten määrä on laskussa mutta summamäärä vastaavasti kasvussa, lainasummien kasvettua pikavippien ajoista.

Alaa luonnehtii edelleen edelleen kehitys jonka voi kiteyttää kolmeen kohtaan:

 • Aiempien toimijoiden sulautuminen osaksi suurempia, toimijoiden määrän nopea lasku.
 • Selvästi epärehellisten toimijoiden katoaminen, suurelta osin.
 • Sulautumien seurauksena syntyneiden toimijoiden koon kasvu, yhteydet ylikansallisiin luotonmyöntäjiin mikä edelleen merkitsee veronkiertoon
  vertautuvaa pääomapakoa.
 • Useat ylikansalliset toimijat toimivat rahoitusalan useilla sektoreilla, perinnästä laskutukseen ja lainamarkkinoihin. Eräänä kuriositeettina voidaan pitää turvallisuusalan toimijoiden harjoittamaa perintä- ja rahoitustoimintaa.

  Epäselvyydet jatkuvat

  Rahoitusalan koukeroisempaan osastoon kuuluu edelleen luontaisesti se tosiasia että omistussuhteet ym ovat usein vaikeasti selvitettävissä. Sijoitustoiminnan osana toimivat rahoitusyhtiöt sijoittavat rahavirtojaan edelleen siten että viranomaistahon mahdollisuudet seurata rahavirtojen suuntaa ja verovelvoitteen toteutumista ovat vähäiset ja vaativat suuria ponnistuksia. Tämä on edelleen johtanut siihen että aiemmin puhtaasti rikollisesta toiminnasta periytyvät toimintamallit ja siihen kytkeytyvä korvamerkitsemätön raha ovat yhä harvemmin kontrolloitavissa perinteisin keinoin. Jo aiemmin tällä sivustolla on avattu tapaa jolla tämä mekanismi hyödyntää hyvinvointivaltion tulonsiirtoja. Yhä useampi tukieuro päätyy muualle kuin kansallista palvelurakennetta tukemaan, pikalainojen ollessa pääasiallisesti pientuloisten keino osallistua kulutusyhteiskunnan velvoittamalla tavalla kulutuksen kasvuun.

  Korkokatto pitäväksi

  Aloitteen taustalla ei ole pelkästään huoli kansantaloudellisista vaikutuksista, vaan myös yksittäisen kuluttajan hankaluuksista kohtuuttomien korkojen aiheuttaman taakan kantamisessa. Yli sadan edustajan allekirjoitus osoittaa että aloitteella on laaja silkan populismin ylittävä kannatuspohja. Taloudellisten edellytysten kiristyessä, aihe on otettu vakavasti ja on todennäköistä että lainsäätäjä siihen myös tarttuu, nopeutetussa järjestyksessä.Tämä siis merkitsee oman elämänsä rahanpesijöille ja kulutustottumuksiensa rajoja yhä etsiskeleville sitä että mahdollisuudet kalliin ja järjettömän pikalaina ottamiseksi ovat tässä ja nyt. Klassinen yhtälö eli impulsiivinen uhkapelaaminen ja tekstiviestillä hankittu tuhannen prosentin korolla koristeltu laina on siis pian osa urbaania historiaa. <7p>