Pikalainojen ja kulutusluottojen valinnasta!

Pankkien ja tunnettujen rahoituslaitosten marginaalissa toimivien luotoantajien palveluiden kilpailuttamiseksi on tunnettava paitsi alan toimintaperiaatteet jotka listattu perinpohjaisesti pikalainaa24.fi sivuston muissa artikkeleissa, myös luotonantajien historia ja nykyinen omistuspohja, erilaisten tarjousten todelliset kulut ja tuotto-odotuksen muodostumisen perusteet luotonantajalle sekä luotonhaun käytännön vaiheet ja heijastettava ne omaan luotontarpeeseen, kriittisesti tarkasteltuna.

Kaiken lainanhaun perustalla on oman luotontarpeen arviointi ja kriittinen tarkastelu. Harkinnan kautta valikoituvien vaihtoehtojen arviointi on syytä tehdä jäsentämällä olemassa olevaan asiakassuhteeseen perustuvat vaihtoehdot (pankit) omaksi ryhmäkseen ja tilapäiseen luotontarpeeseen kohdistuvat riskiluotottajien eli käytännössä pikalainayritysten tarjoukset omaksi ryhmäkseen. Jälkimmäistenosalta on syytä arvioida luotontarve siten että realistinen takaisinmaksuaika ja luoton todelliset kulut asettuvat vertailussa rinnakkain. Mikäli harkinnan kautta luotonantajaksi valikoituu pikalianyritys, on syytä erikseen tarkistaa lainaehdot, mahdollisen perinnän ehdot ja sen suorittaja sekä yhtiön tausta. Yhteisen EU-lainsäädännön alaisuudessa toimii kirjava valikoima erilaisia luotonantajia eri maista. Erityisesti itäisestä Euroopasta kotoisin olevien yhtiöiden toimintamalleista saattaa löytyä ikäviä kaikuja menneisiin aikoihin ja toimintatapoihin sekä toisaalta yhteyksiä vähemmän rahanpesuun ja muuhun rikolliseen toimintaan. Yhteydet veronkiertoon ovat alalla enemmän sääntö kuin poikkeus, mikä on syytä huomioida sikäli kun lainantarvetta harkitaan myös eettisin perustein.

Luotonantajien kilpailuttamisesta

Perinteisten rahoitusyhtiöiden osalta kilpailuttaminen on osa vakiintunutta toimintatapaa, joka ei kuitenkaan sellaisenaan päde marginaalisia luottoratkaisuja tarjoavien yritysten keskuudessa. Tämä johtuu ensisijaisesti luotonannon automatisoitumisesta tapahtuvaksi verkossa, kulurakenteen pienentämiseksi, mutta myös koska luoton tuotto-odotukset perustuvat läpinäkyvyyden ja jatkuvuuden osalta erilaisiin tekijöihin ja periaatteisiin. Pikalainoja ja vertaislainoja myöntävät yritykset luokitellaan yleisesti ottaen riskiluotottajiksi, eli ne hyväksyvät toimintansa perustaksi suuremman riskin kuin perinteiset, asiakassuhteen pysyvyyteen perustuvat rahoitustahot. Tämä heijastuu edelleen luottoehtojen vertailukelvottomuutena.

Siten paras tapa edetä on etsiä täsmällisiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin ja tarkastelunäkökohtiin:

  • Lainatarve, summa, takaisinmaksuaikaodote?
  • Valmius maksaa lisähinta luoton nopeasta myöntämisestä jne.
  • Itselle sopivien vaihtoehtojen rajaaminen kohtien 1-2 perusteella.
  • Vaihtoehtojen edelleen rajaaminen lainaehtojen, yrityksen taustatietojen ja todellisen kulurakenteen perusteella, ymmärtäen että luotoantajan intresseissä on pidentää luottoaikaa ja muodostaa limiittiin perustuva jatkuva luottosuhde, jossa kulurakennetta mahdotonta arvioida täsmällisesti etukäteen.
  • Täsmällinen maksuaikataulu? Odottamattomien kulujen ja viivytysten huomioiminen.
  • Lopullisen vaihtoehdon arvioiminen asiantuntija-apua käyttäen. Spontaani luotontarve on kulutusyhteiskunnan logiikan mukainen toimintamalli jota hyödyntämään pikalainat on suunniteltu. Harkitsemalla ja suunnittelemalla luottotarve, luotoantajan etu asiassa on mahdollista minimoida niin taloudellisten reaaliteettien kuin inhimillisten tekijöidenkin tasolla.